Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Cách viết hóa đơn thiết kế Website

Mục nội dung

Về cơ bản thì nếu bất cứ ai cung cấp dịch vụ thiết kế Website hầu như sẽ phải làm hóa đơn cho khách hàng. Tuy nhiên nên làm hóa đơn như thế nào cho đúng?. Chắc hẳn không ít người biết. Hôm nay Cú Đêm sẽ hướng dẫn cho bạn các mục của một hóa đơn thiết kế Website.

Thông tin liên hệ

Đầu tiên, bạn cần ghi rõ tên và địa chỉ của công ty hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ thiết kế website. Bạn cũng cần ghi rõ tên và thông tin liên hệ của khách hàng.

Mục “Thông tin liên hệ” trong hóa đơn thiết kế website là một phần quan trọng để định danh và liên lạc giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.

Thông tin liên hệ cần bao gồm các thông tin sau:

 1. Tên công ty hoặc tên cá nhân cung cấp dịch vụ thiết kế website: Thông tin này giúp khách hàng nhận ra đối tác của mình là ai.
 2. Địa chỉ: Địa chỉ công ty hoặc tên cá nhân cung cấp dịch vụ thiết kế website nên được đánh dấu rõ ràng để khách hàng có thể tìm thấy.
 3. Điện thoại: Số điện thoại liên lạc nên được cung cấp để khách hàng có thể gọi điện để liên lạc với bạn khi cần thiết.
 4. Email: Email cũng là một phương tiện liên lạc quan trọng để khách hàng có thể gửi thư điện tử đến bạn khi cần thiết.
 5. Website: Nếu bạn có một trang web của riêng mình, nên cung cấp đường dẫn đến trang web đó để khách hàng có thể truy cập và xem các thông tin về bạn.

Thông tin liên hệ phải được ghi rõ và đầy đủ. Để khách hàng có thể dễ dàng liên lạc với bạn khi cần thiết. Hơn nữa, nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin liên lạc, bạn nên thông báo cho khách hàng càng sớm càng tốt để họ có thể liên lạc với bạn một cách thuận tiện.

Thông tin chi tiết về dịch vụ

Mô tả chi tiết cần bao gồm các yêu cầu của khách hàng, phạm vi, thời gian hoàn thành và mức độ phức tạp.

Mục “Thông tin chi tiết về dịch vụ” trong hóa đơn cần cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ, bao gồm mô tả, phạm vi, thời gian, giá cả và điều khoản thanh toán.

Thông tin chi tiết về dịch vụ cần bao gồm các thông tin sau:

 1. Mô tả dịch vụ: Bạn cần cung cấp một mô tả chi tiết về dịch vụ thiết kế website bạn đang cung cấp. Mô tả này nên gồm các yêu cầu cụ thể của khách hàng, quy trình thiết kế, các tính năng của website và bất kỳ chi tiết khác nào liên quan đến dịch vụ.
 2. Phạm vi dịch vụ: Bạn nên liệt kê rõ ràng các dịch vụ cụ thể mà khách hàng sẽ nhận được. Ví dụ: thiết kế giao diện website, tạo nội dung, tối ưu hóa SEO, cài đặt tính năng, đào tạo quản trị viên, …
 3. Thời gian hoàn thành: Bạn nên xác định thời gian hoàn thành dự kiến của dự án. Thông tin này giúp khách hàng biết được khi nào dự án của họ sẽ hoàn thành.
 4. Giá cả: Bạn cần cung cấp giá cả cho dịch vụ thiết kế website của bạn. Giá cả này nên bao gồm các chi phí cụ thể liên quan đến dự án, bao gồm cả phí thiết kế, phí tên miền, phí hosting và bất kỳ chi phí phát sinh nào.
 5. Điều khoản thanh toán: Bạn cần nêu rõ các điều khoản thanh toán, bao gồm phương thức thanh toán và thời gian thanh toán.

Thông tin chi tiết nên trình bày rõ ràng và chi tiết để khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của bạn. Nếu có thay đổi, bạn cần thông báo cho khách hàng càng sớm càng tốt để họ cập nhật thông tin và thực hiện điều chỉnh.

Chi phí dịch vụ

Bạn cần liệt kê chi phí cho mỗi yếu tố của dự án, bao gồm:

 • Chi phí thiết kế,
 • Chi phí tính năng,
 • Phát triển và triển khai website.

Bạn cũng nên ghi rõ chi phí dự phòng, chi phí phát sinh, và các khoản chi phí khác (nếu có).

Mục “Chi phí dịch vụ” trong thông tin chi tiết về dịch vụ là một phần quan trọng trong hóa đơn thiết kế website. Cung cấp các thông tin về chi phí liên quan đến dịch vụ mà khách hàng sẽ nhận được. Trong phần này, bạn nên cung cấp một bảng giá chi tiết cho từng dịch vụ mà bạn cung cấp. Kể cả chi phí phát sinh và các khoản phí khác liên quan đến dự án.

Ngoài ra, nếu có các chi phí bổ sung như:

 • Phí tên miền,
 • Phí hosting,
 • Chi phí tối ưu hóa SEO,
 • Hoặc các chi phí khác liên quan đến dự án.

Bạn nên liệt kê trong mục này để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về tổng chi phí của dự án.

Việc cung cấp thông tin chi tiết về chi phí dịch vụ giúp khách hàng biết được các khoản chi phí của mình sẽ được sử dụng vào việc gì và đảm bảo rằng không có chi phí bất ngờ nào phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Thanh toán

Bạn cần xác định hình thức thanh toán, tỷ lệ thanh toán và các thời hạn thanh toán. Ví dụ: Tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán trực tuyến, v.v.

Trong phần này, bạn nên nêu rõ thời gian thanh toán, phương thức thanh toán và các điều khoản khác liên quan đến thanh toán. Thời gian thanh toán thường được xác định theo từng giai đoạn hoặc theo tháng, tùy vào các điều khoản đã thỏa thuận giữa bạn và khách hàng.

Phương thức thanh toán cũng là một yếu tố quan trọng khi cung cấp dịch vụ thiết kế website. Bạn nên đề cập đến các phương thức thanh toán phổ biến như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc tiền mặt. Bạn cần đảm bảo rằng các phương thức thanh toán được cung cấp là thuận tiện và an toàn cho khách hàng của bạn.

Ngoài ra, các điều khoản khác như việc yêu cầu đặt cọc trước khi bắt đầu dự án cũng nên được nêu rõ trong phần này. Mục này giúp tránh các tranh chấp về thanh toán và đảm bảo quy trình thanh toán được diễn ra một cách suôn sẻ.

Điều khoản và điều kiện

Bạn cần ghi rõ các điều khoản và điều kiện liên quan đến dịch vụ thiết kế website, bao gồm các cam kết về chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Mục Điều khoản và Điều kiện là một phần quan trọng trong bất kỳ hợp đồng nào, bao gồm cả hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế website. Mục này cần đưa ra các quy định rõ ràng về các điều kiện và giới hạn của hợp đồng.

Các điều khoản và điều kiện cần được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu để khách hàng có thể hiểu rõ được những cam kết của nhà cung cấp dịch vụ và trách nhiệm của mình trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Các điều khoản và điều kiện cần bao gồm các nội dung như:

 • Các cam kết về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ: Bao gồm các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng được đặt ra bởi nhà cung cấp dịch vụ.
 • Quy định về phạm vi của dự án: Quy định rõ ràng về những gì được bao gồm và những gì không được bao gồm trong dự án.
 • Giải pháp khi xảy ra sự cố: Quy định cách xử lý khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện dự án.
 • Trách nhiệm của cả hai bên trong hợp đồng: Điều này giúp xác định rõ ràng trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng.
 • Quy định về bảo mật và sử dụng thông tin cá nhân: Quy định về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và thông tin liên quan đến dự án.
 • Các điều kiện về thanh toán: Nêu rõ các điều kiện thanh toán, bao gồm thời gian thanh toán, cách thức thanh toán và các khoản thanh toán bổ sung nếu có.

Mục Điều khoản và Điều kiện giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ và tuân thủ các quy định của hợp đồng, tránh gây ra những tranh chấp không cần thiết và tăng tính minh bạch và đáng tin cậy cho hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế website.

Chữ ký và ngày

Cuối cùng, bạn cần đính kèm chữ ký của đại diện của cả hai bên và ghi rõ ngày tạo hóa đơn.

Mục “Chữ ký và ngày” là phần cuối cùng của hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa bạn và khách hàng. Trong phần này, bạn cần yêu cầu khách hàng ký tên để xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản của hợp đồng hoặc thỏa thuận.

Sau khi khách hàng ký tên, bạn cũng cần ghi lại ngày tháng để xác định thời điểm họ đồng ý với điều khoản và điều kiện của hợp đồng hoặc thỏa thuận.

Việc yêu cầu chữ ký và ngày là rất quan trọng trong các hợp đồng hoặc thỏa thuận vì nó giúp tránh tranh chấp và bất đồng quan điểm trong tương lai. Nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, bạn có thể tham khảo lại phần chữ ký và ngày để giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và công bằng.

Hơn nữa, việc yêu cầu chữ ký và ngày cũng là một cách để đảm bảo tính chuyên nghiệp và độ tin cậy của bạn và dịch vụ thiết kế website mà bạn cung cấp.

Kết luận về cách viết hóa đơn thiết kế Website

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách viết hóa đơn thiết kế website một cách chi tiết và chuyên nghiệp. Để tạo sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho cả người bán và người mua, việc đưa ra các thông tin chi tiết về dịch vụ thiết kế website là rất quan trọng. Các thông tin cần bao gồm mô tả dịch vụ, phạm vi dịch vụ, thời gian hoàn thành, chi phí dịch vụ, điều khoản thanh toán, điều khoản và điều kiện, chữ ký và ngày.

Việc đưa ra các thông tin này giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của bạn và đảm bảo rằng các yêu cầu của họ được đáp ứng đúng cách. Ngoài ra, việc thống nhất các điều khoản và điều kiện của dịch vụ sẽ giúp tránh những tranh chấp không cần thiết trong quá trình thực hiện dự án.

Cuối cùng, việc ký và ghi ngày trên hóa đơn là một bước quan trọng trong việc xác nhận rằng cả hai bên đều đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được đưa ra. Việc này cũng giúp tạo sự minh bạch và chính xác trong quá trình thanh toán và đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện theo đúng tiến độ và chất lượng.

Tóm lại, viết hóa đơn thiết kế website đúng cách là rất quan trọng đối với sự thành công của dự án. Bằng cách đưa ra các thông tin chi tiết và xác nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện, bạn có thể tạo sự tin tưởng và sự hài lòng cho khách hàng và đồng thời giảm thiểu rủi ro cho chính mình.

 

Bài viết này hữu ích với bạn chứ?
Có hữu íchKhông, quá tệ :(

Thẻ bài viết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận