Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Nút gọi ngay bắt mắt cho website

Mục nội dung

Nút gọi này bằng html và css nên bạn có thể nhúng code này vào bất cứ đâu trên website, miễn là chỗ đó có hỗ trợ html

<style>
/* Tooltip container */
.tooltip2 {
 position: relative;
 display: inline-flex;
 border-bottom: 1px dotted black;
 background-color: #007bff;
 color: white;
 padding: 10px 20px;
 border-radius: 25px 0 0 25px;
 cursor: pointer;
 align-items: center;
}

.tooltip2:hover {
 background-color: #0764c8;
 transition: background-color 0.8s ease;
}

/* Tooltip text */
.tooltip2 .tooltiptext {
 visibility: hidden;
 width: 120px;
 background-color: rgb(15, 130, 218);
 color: #fff;
 text-align: center;
 padding: 5px 0;
 border-radius: 6px;
 position: absolute;
 z-index: 1;
 top: 5px;
 right: 105%;
}

/* Show the tooltip text when you mouse over the tooltip container */
.tooltip2:hover .tooltiptext {
 visibility: visible;
}

.sticky-button {
 position: fixed;
 top: 55%;
 right: 0;
 transform: translateY(-50%);
 z-index: 9999;
}

.tooltip2 svg {
 width: 20px;
 height: 20px;
 fill: white;
 margin-right: 5px;
 animation: wobble 1s infinite;
}

@keyframes wobble {
 0% { transform: translateX(0); }
 15% { transform: translateX(-25%) rotate(-5deg); }
 30% { transform: translateX(20%) rotate(3deg); }
 45% { transform: translateX(-15%) rotate(-3deg); }
 60% { transform: translateX(10%) rotate(2deg); }
 75% { transform: translateX(-5%) rotate(-1deg); }
 100% { transform: translateX(0); }
}

/* Mobile Device */
/* Ẩn chữ "Gọi ngay" trên màn hình có độ rộng tối đa là 768px (giả sử là thiết bị di động) */
@media screen and (max-width: 768px) {
 .text-button {
  display: none; /* Ẩn tooltip text */
 }
}

</style>

<a href="tel:0982555383">
<div class="sticky-button">
  <div class="tooltip2">
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" style="enable-background:new 0 0 122.88 122.27; fill: white;" viewBox="0 0 122.88 122.27">
   <path d="M33.84 50.25c4.13 7.45 8.89 14.6 15.07 21.12C55.11 77.93 62.82 83.9 72.8 89c.74.36 1.44.36 2.07.11.95-.36 1.92-1.15 2.87-2.1.74-.74 1.66-1.92 2.62-3.21 3.84-5.05 8.59-11.32 15.3-8.18.15.07.26.15.41.21l22.38 12.87c.07.04.15.11.21.15 2.95 2.03 4.17 5.16 4.2 8.71 0 3.61-1.33 7.67-3.28 11.1-2.58 4.53-6.38 7.53-10.76 9.51-4.17 1.92-8.81 2.95-13.27 3.61-7 1.03-13.56.37-20.27-1.69-6.56-2.03-13.17-5.38-20.39-9.84l-.53-.34c-3.31-2.07-6.89-4.28-10.4-6.89-12.84-9.7-25.93-23.71-34.46-39.13C2.35 50.95-1.55 36.98.58 23.67c1.18-7.3 4.31-13.94 9.77-18.32C15.11 1.51 21.52-.59 29.82.15c.95.07 1.8.62 2.25 1.44l14.35 24.26c2.1 2.72 2.36 5.42 1.21 8.12-.95 2.21-2.87 4.25-5.49 6.15-.77.66-1.69 1.33-2.66 2.03-3.21 2.33-6.86 5.02-5.61 8.18l-.03-.08z"/>
  </svg>
  <span class="tooltiptext">0982.555.383</span>
  <span class="text-button">
    Gọi ngay
  <span>
  </div>
</div>
</a>
Bài viết này hữu ích với bạn chứ?
Có hữu íchKhông, quá tệ :(

Thẻ bài viết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận