Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Sửa lỗi không thay đổi được Profiles trong EasyApache 4 của WHM trên máy chủ Cloudlinux

Mục nội dung

Về cơ bản thì lỗi này là do không cài được các gói tốt nhất cho nhân cloudlinux, đôi lúc có thể là do mạng hoặc máy chủ tải file không tải được hoặc một lý do nào đó mà mình cũng không biết. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách khắc phục vấn đề này.

Môi trường hiện tại mình sử dụng và gây ra lỗi này

 • OS: Almalinux 8.8 đã cài Cloudlinux 8 (Nghĩa là Cloudlinux 8).
 • Cpanel: 114.0.11

Log của lỗi này:

Provision process started.
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api] Problem 1: cannot install the best candidate for the job
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28()(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_1_4)(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_2_10)(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_2_12)(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_3_0_0)(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libnettle.so.4()(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libhogweed.so.2()(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api] Problem 2: cannot install the best candidate for the job
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libreadline.so.6()(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28()(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_1_4)(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_2_10)(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_2_12)(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_3_0_0)(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libnettle.so.4()(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api]  - nothing provides libhogweed.so.2()(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api] Nothing to do.
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api] Complete!
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api] Last metadata expiration check: 0:01:09 ago on Sun Oct 29 03:53:21 2023.
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api] Dependencies resolved.
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api] Nothing to do.
[2023-10-27 19:02:15 +0000] info [xml-api] Complete!

-- error(273151) --
 Problem 1: cannot install the best candidate for the job
 - nothing provides libgnutls.so.28()(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_1_4)(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_2_10)(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_2_12)(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_3_0_0)(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libnettle.so.4()(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libhogweed.so.2()(64bit) needed by freetds-libs-1.3.3-1.el7.x86_64
 Problem 2: cannot install the best candidate for the job
 - nothing provides libreadline.so.6()(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28()(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_1_4)(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_2_10)(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_2_12)(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libgnutls.so.28(GNUTLS_3_0_0)(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libnettle.so.4()(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
 - nothing provides libhogweed.so.2()(64bit) needed by freetds-1.3.3-1.el7.x86_64
The entire output was logged to: /usr/local/cpanel/logs/packman/errors/2023-10-27_19:02:15-1
-- /error(273151) --

Provision process finished.

Ok, giờ chúng ta tiến hành xử lý lỗi này:

Update các gói linh tinh như bình thường, nếu dùng yum thì là “yum update -y”, có thể bị lỗi ở đây cũng nên, nhưng kệ nhé, cứ làm tiếp…

dnf update -y

Ở bước update trên có thể sẽ có lỗi

Update các gói của cpanel cho chắc ăn

/scripts/upcp --force

Xoá cache, nếu yum thì dùng “yum clean all”

dnf clean all

Giờ thì update lại

dnf update -y --nobest

Sau đó thì chọn loại Profile mà bạn muốn cài trong EasyApache4

Và đây là kết quả

Bài viết này hữu ích với bạn chứ?
Có hữu íchKhông, quá tệ :(

Thẻ bài viết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận