DPU (Data Processing Unit) là gì?

DPU (Data Processing Unit) trong máy tính là một loại vi xử lý đặc biệt được thiết kế để xử lý dữ liệu với tốc