Rocky linux hay Almalinux là gì?

Rocky Linux và AlmaLinux đều là các hệ điều hành máy chủ mã nguồn mở được phát triển nhằm thay thế cho CentOS, một hệ

VMware VMvisor là gì

Là VMware ESXi (trước đây được gọi là VMware ESX) là một hệ thống máy ảo được thiết kế để chạy các máy ảo trên