Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Cách đăng nhập ssh không cần pass trong Visual Studio code

Mục nội dung

Nếu bạn sử dụng remote ssh để dev, cũng như sửa code cho dự án của mình. Nhưng lại thấy ngại mỗi lần gõ lại mật khẩu ssh thì đây là cách để bạn bỏ qua bước nhập mật khẩu mỗi lần dev của mình.

Để thiết lập SSH để không cần nhập mật khẩu mỗi lần khi đăng nhập vào máy chủ từ Visual Studio Code, chúng ta có thể sử dụng SSH key-based authentication.

Đây là cách thiết lập như sau:

1. Tạo SSH Key Pair:
Trên máy tính desktop của bạn, mở terminal và chạy lệnh sau để tạo một cặp khóa SSH (nếu bạn chưa có):

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"

Khi bạn được hỏi về vị trí để lưu khóa, bạn có thể chọn đường dẫn mặc định hoặc chỉ định một đường dẫn tùy ý.

Có thể ấn Enter nếu hỏi pass.

2. Sao chép Public Key lên Máy Chủ:
Sử dụng lệnh `ssh-copy-id` để sao chép khóa công khai của bạn lên máy chủ:

ssh-copy-id user@hostname

Thay `user` bằng tên người dùng trên máy chủ và `hostname` bằng địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ.

3. Sửa File Cấu Hình SSH:
Trên máy tính của bạn, mở hoặc tạo một file `config` trong thư mục `~/.ssh/`. Sử dụng trình soạn thảo văn bản để chỉnh sửa file này:

vi ~/.ssh/config

Thêm cấu hình cho máy chủ SSH của bạn vào file này:

Host myserver
HostName hostname_or_ip_address
User your_username
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

myserver: Tên ngắn để xác định máy chủ SSH.
HostName: Địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ SSH.
User: Tên người dùng trên máy chủ SSH.
IdentityFile: Đường dẫn đến khóa riêng tư của bạn (thường là `~/.ssh/id_rsa`).

4. Kết nối SSH từ Visual Studio Code:
Mở Visual Studio Code và chọn Remote-SSH từ thanh bo góc dưới trái của cửa sổ.
– Nhấp vào “Add SSH Host…“.
– Nhập tên máy chủ (ở đây là `myserver` nếu bạn đã sử dụng ví dụ ở trên).
– Visual Studio Code sẽ sử dụng cấu hình SSH từ file `~/.ssh/config` và sử dụng khóa SSH để kết nối mà không yêu cầu mật khẩu.

Như vậy, bạn sẽ có thể kết nối SSH vào máy chủ từ Visual Studio Code mà không cần nhập mật khẩu mỗi lần.

Bài viết này hữu ích với bạn chứ?
Có hữu íchKhông, quá tệ :(

Thẻ bài viết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận