Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Tìm hiểu về website thương mại điện tử

tinh nang website thuong mai dien tu 2

Website thương mại điện tử là gì? Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động thương mại và các hoạt động liên quan đến thương mại. Cụ thể hơn nó là trang web động có các tính năng mở rộng nâng cao và được áp dụng các công […]