VMware VMvisor là gì

Là VMware ESXi (trước đây được gọi là VMware ESX) là một hệ thống máy ảo được thiết kế để chạy các máy ảo trên cùng một máy chủ vật lý. ESXi là một phần mềm máy chủ ảo trực tiếp (bare-metal) được cài đặt trực tiếp trên phần cứng máy chủ vật lý và […]