Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Quên mật khẩu Website WordPress phải làm sao?

trang đăng nhập WordPress

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 3 cách để lấy lại mật khẩu WordPress đã mất. Cách đầu tiên hướng dẫn bạn truy cập vào email liên kết với tài khoản WordPress. Cách thứ 2 chỉ đặt lại mật khẩu bằng giao diện trong trang admin WordPress. Cách cuối cùng là để chỉ bạn khôi […]