Quên mật khẩu Website WordPress phải làm sao?

trang đăng nhập WordPress

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 3 cách để lấy lại mật khẩu WordPress đã mất. Cách đầu tiên hướng dẫn bạn truy cập vào email liên kết với tài khoản WordPress. Cách thứ 2 chỉ đặt lại mật khẩu bằng giao diện trong trang admin WordPress. Cách cuối cùng là để chỉ bạn khôi […]