Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Top 5 phông chữ tốt nhất cho thiết kế web

top 5 kiểu chữ cho thiết kế web

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản: phông chữ là gì? Đó là sự thể hiện trực quan của văn bản có thể có nhiều kiểu chữ, kích thước điểm và thậm chí cả trọng lượng khác nhau. Kiểu chữ rất quan trọng và nó liên quan đến kiểu phông chữ, từ cấu trúc […]