Những điều cần biết về Private Cloud

Private Cloud còn được gọi là đám mây nội bộ, là một môi trường điện toán đám mây trong đó tất cả  tài nguyên phần cứng và phần mềm được dành riêng cho một máy khách uy nhất có thể truy cập.  Mô hình này được quản lý và tồn tại trực tiếp bởi các […]