Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Hướng dẫn điều chỉnh Header, Footer và Background WordPress đơn giản

WordPress có thể nói là một trong những mã nguồn rất linh hoạt cho người sử dụng. Chính vì thế, WordPress có khả năng điều chỉnh Header, Footer và Background WordPress đơn giản. Cách tùy chỉnh Header và Footer trên WordPress Cách tùy chỉnh Header Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản quản […]