Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Tổng quan về thiết kế logo

cần phải xác định mục tiêu trong thiết kế logo

Logo là một biểu tượng cho biết sự ra mắt của và được thể hiện trên tất cả các sản phẩm của nó, nó thiết lập kết nối thị giác đầu tiên ngay khi mọi người nghĩ hoặc nghe về tên thương hiệu. Logo có thể cung cấp thông điệp về loại hình và dịch […]