Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

WordPress nhanh hơn hay code thuần nhanh hơn?

Có nhiều bạn luôn đắn đo và so sánh tốc độ của một trang web khi sử dụng WordPress hay Code thuần sẽ nhanh hơn. Họ cũng đắn đo nên dùng WordPress hay Code thuần?. Bài viết dưới đây sẽ bàn luận về vấn đề này. Nhìn nhận chung về tải trang giữa WordPress và […]