Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Các thuật ngữ cơ bản thường dùng trong quản trị Website WordPress

00:29:56 Các thuật ngữ wordpress cần biết - Thầy Long Web

Tổng hợp các thuật ngữ cơ bản thường dùng trong quản trị Website WordPress Các thuật ngữ cơ bản trong wordpress Các thuật ngữ cơ bản Page: Các trang nói chung Post: Bài viết Category: Danh mục, chuyên mục bài viết Blog: Các thứ về bài viết nói chung Archive: Tên của mục lưu trữ […]