Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Tag là gì? Tầm quan trọng của tag trong bài viết WordPress

Sử dụng tag và category trong bài viết thế nào cho hợp lý? 17

Thẻ Tag trong website là gì? Tag là cái tên dùng để chỉ một hoặc nhiều nội dung có liên quan đến từ khóa trong bài viết. Chúng thường xuất hiện ở cuối hoặc bên phải trình quản lý bài viết, tùy theo cài đặt. Một bài đăng trên website thường có các từ khóa […]