Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Các thành phần của một website doanh nghiệp

thiết kế website doanh nghiệp

Bất kỳ một website nào cũng gồm có các trang con. Mỗi trang sẽ có thành phần và chức năng riêng. Nếu bạn đang không biết một website doanh nghiệp cần những phần nào thì hãy theo dõi bài viết này của Cú Đêm Solutions nhé. Trang chủ Chính vì trang chủ là bộ mặt […]