Cách sửa lỗi nội dung hỗn hợp trong WordPress

HTTP trong Google Chrome

Khái niệm lỗi Mixed Content Lỗi Mixed Content xuất hiện trong trình duyệt của người dùng khi trang Web họ muốn truy cập đang tải các tập lệnh hoặc nội dung HTTPS và HTTP cùng một lúc. Điều này có thể gây ra sự cố vì HTTP và HTTPS là các giao thức hoàn toàn […]