Cách quản lý các Comment bình luận trên Website WordPress

khung trả lời bình luận của wordpress

Quản lý bình luận comments và chống spam cho Website WordPress Người dùng gửi bình luận như thế nào? Phần cuối mỗi bài viết sẽ là phần người dùng gửi bình luận, trông nó giống như thế này: Bố cục sẽ khác nhau tùy từng giao diện (theme), nhưng bao giờ cũng có 4 trường […]