Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Sự khác nhau giữa Page và Post trong WordPress

Bảo mật website

Page WordPress là gì? Page WordPress là mục thiết lập trên trang quản trị dùng để tạo và quản lý trang của CMS mã nguồn mở WordPress. Page hay còn gọi là trang thường được sử dụng để tạo các nội dung như: Giới thiệu Liên hệ Giỏ hàng, thanh toán Điều khoản và chính […]