Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Giới thiệu các mục chức năng trên bảng quản trị của WordPress.

Wordpress dashboard là gì? Những điều quản trị viên website WordPress không thể không biết

Các chức năng chính của wordpress Các chức năng chính của wordpress Dashboard (bảng tin) Trang chủ Đây là phần đầu tiên bạn sẽ thấy khi đăng nhập vào trang quản trị, theo quan điểm cá nhân thì nó không giúp ít được gì nhiều. Nên bạn có thể tắt nó đi để làm nhanh […]