Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Cách cấu hình giao diện cơ bản trên WordPress

Các bước cấu hình cơ bản cho trang WordPress

Các bước cấu hình đơn giản cho trang web wordpress Sau đây là các bước cấu hình cho trang wordress bạn có thể làm để website chạy chính xác, đối với các bước thiết lập không nêu trong bài này bạn nên để mặc định. 1. Cấu hình tổng quan: Vào menu Cài đặt > Tổng quan Tên Website: tên website […]