Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Tường lửa là gì? giới thiệu qua các loại tường lửa

Tường lửa (Firewall) là một thành phần quan trọng trong bảo mật mạng, được sử dụng để bảo vệ các hệ thống và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công từ các máy tính và mạng bên ngoài. Tường lửa là một phần mềm hoặc phần cứng, thường được đặt ở ngã rẽ giữa các […]