Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

XAMPP phần mềm tạo môi trường localhost PHP

XAMPP là một phần mềm miễn phí mã nguồn mở để tạo và quản lý các máy chủ web trên máy tính cá nhân. Tên của nó là viết tắt của các thành phần chính của nó: X (hệ điều hành bất kỳ), Apache (máy chủ web), MySQL (cơ sở dữ liệu), PHP (ngôn ngữ […]

Top 6 Phần mềm tạo Localhost trên máy tính cá nhân

Phần mềm tạo localhost là một công cụ được cài đặt trên máy tính cá nhân để tạo một máy chủ web. Với phần mềm này, bạn có thể phát triển và kiểm thử ứng dụng web trên máy tính của mình trước khi triển khai lên máy chủ thực tế. Các thành phần có […]