Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Có bao nhiêu loại Website dựa theo lĩnh vực trên thế giới?

Các bước cài đặt địa chỉ Website hiệu quả

Việc đếm số lượng loại website theo lĩnh vực trên thế giới là rất khó và có thể không có câu trả lời chính xác hoàn toàn vì không có định nghĩa rõ ràng về một loại website và vì số lượng các loại website thường tăng lên mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng ta có […]

Có tổng bao nhiêu ngành nghề trên toàn thế giới?

Việc đếm số lượng ngành nghề trên toàn thế giới là rất khó và có thể không có câu trả lời chính xác hoàn toàn vì không có định nghĩa rõ ràng về một ngành nghề. Tuy nhiên, chúng ta có thể ước lượng dựa trên các danh mục ngành nghề được tổ chức và […]