Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

WebP và AVIF thì định dạng ảnh nào tốt?

Trong cuộc đua để giành định dạng hình ảnh nhỏ nhất, có hai ứng viên dẫn đầu rõ ràng: WebP và AVIF. Trước đây, JPEG đã từng là định dạng hình ảnh quan trọng và phổ biến nhất, nhưng trong tương lai, nó có thể sẽ được thay thế bởi WebP hoặc AVIF. Cả hai […]

Dịch vụ công là gì? Giải thích rõ ràng chi tiết

Dịch vụ công là những hoạt động, sản phẩm hoặc quy trình được cung cấp bởi các tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị hành chính công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, doanh nghiệp và tổ chức trong xã hội. Dịch vụ công có thể bao gồm các […]