Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Công cụ quét lỗ hổng bảo mật Nessus cho hệ thống mạng

Nessus là một trình quét lỗ hổng bảo mật mã nguồn mở sử dụng dữ liệu từ các nguồn lỗ hổng phổ biến và kiến trúc Exposures architecture để liên kết chéo giữa các công cụ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật. Nessus hiện là một trong nhiều trình quét lỗ hổng bảo mật […]