Các thuật ngữ SEO cơ bản

SEO (Search Engine Optimization) là kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nhằm cải thiện vị trí của một trang web trong kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, và các công cụ khác. Dưới đây là một số thuật ngữ hay dùng trong SEO: SEO […]