DNS là gì? Cách sử dụng DNS chi tiết nhất

Các loại DNS Server và vai trò

Hiểu rõ về DNS có thể giúp bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn qua việc hiểu rõ cơ chế hoạt động của các hệ thống chuyển đổi của mạng internet. Dưới đây là thông tin về DNS là gì, những thành phần cơ bản trong hệ thống, chức năng, phân loại DNS […]