Rocky linux hay Almalinux là gì?

Rocky Linux và AlmaLinux đều là các hệ điều hành máy chủ mã nguồn mở được phát triển nhằm thay thế cho CentOS, một hệ điều hành rất phổ biến trong cộng đồng phát triển và quản trị hệ thống máy chủ. Rocky Linux được tạo ra bởi Gregory Kurtzer, người sáng lập của CentOS, […]

Các phiên bản Linux nổi tiếng và miễn phí trên thị trường?

Có nhiều phiên bản Linux miễn phí đang được phát triển và sử dụng phổ biến trên thị trường. Dưới đây là một số phiên bản Linux miễn phí phổ biến: Ubuntu: Là một trong những phiên bản Linux miễn phí và phổ biến nhất trên thị trường. Ubuntu được thiết kế để dễ sử […]