Lộ trình học WordPress từ cơ bản tới nâng cao

WordPress là một trong những nền tảng tạo trang web phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới. Với WordPress, bạn có thể tạo ra một trang web chuyên nghiệp, tùy chỉnh và dễ dàng quản lý mà không cần phải có kiến thức lập trình […]

Code tạo custom field trong đơn hàng woocommerce

Code này nhằm mục đích tạo một custom field để điền thông tin, ở đây mình sẽ điền trạng thái “check-in” trong đơn hàng. Mà điền trạng thái này sẽ được điền bằng cách bấm vào nút. Mục đích sử dụng: Tạo một ô tuỳ chọn cho trạng thái của đơn hàng. Có giá trị […]

LocalWP công cụ tạo locahost chuyên cho WordPress

LocalWP là một phần mềm giúp người dùng dễ dàng cài đặt và quản lý các website WordPress trên máy tính cá nhân. Nó sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi phát triển và thử nghiệm các website WordPress mà không cần phải tạo ra các website trên môi trường […]