Tại sao bảo mật website lại quan trọng?

Bảo mật website

Hiện nay, có rất nhiều vụ án tấn công vào website thường xuyên diễn ra. Phổ biến nhất là việc trang web báo lỗi 5xx hay người dùng không thể truy cập vào website do các cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Một số trường hợp nghiêm trọng hơn là hàng triệu password, địa […]